Administrare

Pe site-ul Scolii Gimnaziale Ciurea veti avea posibilitatea sa va faceti cont si sa va logati pentru a putea urmari traseul educational al elevilor, respectiv absentele si notele acestora. Profesrii vor putea inregistra aceste absente si note, iar elevii isi vor putea consulta carnetul de note online. Veti fi anuntati de indata ce aceasta sectiune va fi disponibila.

Logare profesori

Logare

 

Logare elevi

Logare

 Scoala Altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

Prevederi generale

Saptamana 2-6 aprilie 2012 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit ”Scoala altfel”. In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul ”Scoala altfel” se va desfasura in conformitate cu un orar special.

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

In perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

In programul ”Scoala altfel”, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la faza nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului

Pentru elaborarea programului de activitati, in timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice. Dupa colectarea propunerilor, se vor desfasura dezbateri in colectivele de elevi, in consiliul elevilor, in consiliul profesoral si in comitetul reprezentativ al parintilor, in vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.

Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor de invatamant si presupune implicarea, in egala masura, a elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor, astfel incat proiectele si activitatile selectate sa corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.

Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Consilierul educativ din unitatea de invatamant centralizeaza propunerile agreate, in vederea includerii acestora in Calendarul Activitatilor Educative ale unitatii de invatamant, ca domeniu distinct: programul ”Scoala altfel”.  

Conducerile unitatilor de invatamant vor asigura popularizarea programului ”Scoala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activitatilor organizate, atat in unitatea de invatamant cat si in comunitate.

Continutul si organizarea programului

Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de invatamant, care sa urmareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale, prin activitati care, in programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

Proiectele se pot organiza si in consortiile scolare, in parteneriat cu alte unitati de invatamant, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetari, facultati etc.), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgenta, directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului etc.

Atat elevii, cat si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.

Fiecare activitate la care participa copii prescolari/elevi trebuie sa fie coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitatii acestora.

 

Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului ”Scoala altfel” pot include, fara a se limita la:

  • activitati culturale;
  • activitati tehnico-stiintifice;
  • activitati sportive;
  • activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
  • activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
  • activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
  • activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.

Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

 • ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
 • competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
 • mese rotunde, dezbateri;
 • activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
  • campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
  • proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
  • peer - education;
  • schimburi de experienta;
  • vizite de studii;
  • tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
  • parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

Monitorizare si evaluare
Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog, la rubrica Purtare.

Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant. Directorul unitatii de invatamant, consilierul educativ, seful comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, vor monitoriza si evalua activitatile din programul ”Scoala altfel”.

Inspectoratele scolare vor delega reprezentanti pentru a monitoriza activitatile organizate de unitatile de invatamant in cadrul programului ”Scoala altfel”.

Dupa incheierea vacantei de primavara, in fiecare unitate de invatamant, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activitatilor organizate, rezultatele educationale ale acestora, precum si modalitatile de ameliorare a planificarii si organizarii programului ”Scoala altfel”. La activitatea de analiza in cadrul consiliului profesoral, vor participa si reprezentanti ai elevilor si parintilor care vor prezenta puncte de vedere asupra activitatilor derulate in program. Directorul unitatii de invatamant va prezenta un raport de monitorizare a calitatii activitatilor planificate.

La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului ”Scoala altfel”, evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si cadre didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

Pentru a vedea cateva imagini din timpul programului de anul trecut, va rugam sa apasati aici.

Asteptam comentariile dumneavoastra pe pagina noastra de contact.

Revista si insemnele scolii

Mergi pe pagina dedicata acestui subiect.

Citeste in continuare »