Învățăm pentru viață!

Lorem ipsum

SITE ÎN CONSTRUCȚIE !!!

Logo.png

Misiune, viziune, strategii

Grup_1.png

Misiunea școlii


Școala - în parteneriat cu comunitatea locală - își propune să ofere șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev, pentru a fi capabili să se adapteze unei societăți europene prin formarea unor comportamente și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate.

Urmărim ca școala noastră să devină o unitate model în educarea tinerei generații, să mențină ștacheta unei școli ca adevărat lăcaș de cultură unde se formează tineri cu o pregătire temeinica, ridicată, performantă în unele domenii.

Grup_2.png

Viziunea școlii